కరెంట్ అఫైర్స్ 12-12-2016 p-2

ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి హైడ్రోజన్ తో నడిచే రైలును జర్మని లో తయారు చేశారు దానికి కొరాడియ లిండ్ అని నామకరణం చేసారు. గర్బిణి స...

కరెంట్ అఫైర్స్ 12-12-16

పర్యాటక రంగానికి ప్రాచుర్యం కల్పించడానికి ఉద్దేశించిన అద్భుత భారత్ కు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రాచారకర్తగా ఉండనున్నారు. 2016...

భారతదేశం లో ప్రధానమంత్రుల గురించి

రాజ్యంగా నిబంధన 85(2)(9) ప్రకారం పార్లమెంటు సభల సమావేశం ముగియటాన్ని లాంచనంగా ప్ప్రకటించే ప్రటించ టాన్ని  ప్రోరోగ్ అంటారు .

కరెంట్ అఫైర్స్ 07-12-16 p-2

కేంద్రమంత్రి ప్రకాశ్ జవదేకార్ ప్రారంబించిన డిజిటల్ కార్యక్రమం పేరు స్మార్ట్ ఇండియా హకధాన్. మనదేశంలో రోజువారీ కులికి చెల్...

కరెంట్ అఫైర్స్ 07-12-2016

ఆసియా - పసిఫిక్ దేశాల ఆర్ధీక సహకార మండలి (అపెక్) 24 వ శిఖరాగ్ర సదస్సు పెరు రాజధాని లిమాలో జరిగాయి . అమెరికా 45 వ అధ్యక్ష...
telugu current affairs