భారతదేశంలో జాతీయ సామాజిక సహాయ పధకము ప్రవేశపెట్టిన సంవత్సరం

జాతియాభివృద్ధి మండలిని ఎసంవత్సరంలో ప్రారంభించారు 1952. భారిత సగటు సాపెక్షాల పద్ధితిలో ఆధార సంవత్సర విలువలు భారాలు . రెండ...

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో SC జనాభా ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లా

విశాఖపట్నం లో గల సిరామిక్ పరిశ్రమ ? ఆంధ్రప్రదేశ్ రిఫ్రాక్టరీస్. ఏ సం || లో భారత్ నిర్మాణ్ పధకాన్ని ప్రారంబించారు? 2005. ...

General studies in telugu

గోరంట్ల శాసనమును వేయించిన వారు? అత్తివర్మ. చేజెర్ల శాసనం ఏ వంశ చరిత్రను చెబుతుంది? ఆనంద గోత్రజ వంశం గురించి. బృహత్పలాయన...

General studies in telugu

ఉష్టరాశులను కొలవడానికి ఉపయోగించే పరికరం? కేలోరి మీటర్. సగటు మనిషి ఉపిరిత్తుల్లో ఎన్ని లీటర్ల గాలి ఉంటుంది? 3 లీటర్లు. నీ...

General studies in telugu

చాటుకృతులు అనగా పొగడ్తలు. త్రిసముద్రాధీశ్వరుడు అనేద్ ఎవరి బిరుదు యఙ్ఞ శ్రీ. నాగార్జనుడు సుహృల్లేఖ ను ఎవరికీ అంకితమిచ్చరు...
telugu current affairs