Padma Awards 2017..13-03-17

 1. Padma Vibhushan award-Sri K.J.Yesudas (Art-Music.....kerala)
 2. Padma Vibhushan award-Prof.Udipi Ramachandra Rao (Science-Engineering......Karnataka).
 3. Padma Vibhushan award-Sadguru Jaggi Vasudev (Art.Spiritualism......Tamil Nadu).
 4. Padma Vibhushan award-Sarad Pawar (Public Affairs....Maharashtra).
 5. Padma Vibhushan award-Murali Manohar Joshi(Public Affairs....Uttar Pradesh).
 6. Padma Vibhushan award-Sundarlal Patwa (public Affairs....Madhya Pradesh).
 7. Padma Vibhushan award-P.A.Sangma (Public Affairs-Meghalaya).
 8. Padma Bhusan-Viswa mohan Bhatt (Art-Music...Rajashtan).
 9. Padma Bhusan-prof.Devi Prasad Divedi (Literature & Education...Uttar Pradesh).
 10. Padma Bhusan-Tehmaton Woodvadiya (Medicine..Maharashtra).
 11. Padma Bhusan-Ratnasundar Maharaj (Spirtualism-Gujarath).
 12. Padma Bhusan-Swami Niranjananda Saraswati (Yoga-Bihar).
 13. Padma Bhusan-H.R.H. Princess Mahachakri Srindhoran (Literature & Education).
 14. Padma Bhusan-Cho Ramaswami (Literature & Education.Journalisam...Tamil Nadu)
 15. Padma Sri-V.Koteswaramma (Literature & Education...Andhra Pradesh).
 16. Padma Sri-Tripuraneni Hanuman Choudhary(Civil Services...Telangana)
 17. Padma Sri-B.V.R.Mohan Reddy (Trade,Commerce...Telangana).
 18. Padma Sri-Chintakindi Mallesam(Science,Engineering...Andhra Pradesh).
 19. Padma Sri-Dr.Aekka Yadagiri Rao (Art.Sculpture...Telangana).
 20. Padma Sri-Dr.Mahammad Abdul Wahee (Medicine...Telangana).
 21. Padma Sri-Chandra Kantha Pitava (Science,Engineering...Telangana).
 22. Padma Sri-Daripalli Ramaiah (Social Work...Telangana).
 23. Padma Sri-Birendra Kumar Singh(Art Music-Manipur).
 24. Padma Sri-Kailash Kehar(Music..Maharashtra).
 25. Padma Sri-Anuradha Paudwal(Music...Maharashtra)
 26. Padma Sri-Meenakshi Amma (Martial Arts..Kerala).
 27. Padma Sri-Anuradha Koirala (Social Work..Nepl)
current affairs telangana current affairs